Ο χάρτης των Ελληνικών ΑΕΙ

ekpa

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, δημιούργησε τον επισυναπτόμενο χάρτη των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ (ποιες σχολές έχει το κάθε ένα και ποια τμήματα, ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή κάθε τμήματος, ποια είναι τα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και άλλα στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν στις ιστοσελίδες τους και ενδιαφέρουν τους μαθητές).

Στο χάρτη (πίνακα) υπάρχουν όλα τα ΑΕΙ πρώτα τα Πανεπιστήμια και μετά τα ΤΕΙ.

Για κάθε Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υπάρχουν οι σχολές του και για κάθε σχολή τα τμήματά της.

Για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχουν οι ιστοσελίδες τους, ώστε ο μαθητής να έχει άμεση πρόσβαση στο εν λόγω ΑΕΙ ή στη σχολή ή στο τμήμα και να μην χρειάζεται να το αναζητήσει στο διαδίκτυο.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Demo Content

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεωπ/νικο Παν/μιο)

Demo Content

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Demo Content

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Demo Content

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Demo Content

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Demo Content

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Demo Content

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Demo Content

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Demo Content

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Demo Content

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Demo Content

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Demo Content

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Demo Content

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Demo Content

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)

Demo Content

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Demo Content

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Demo Content

Πολυτεχνείο Κρήτης

Demo Content

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Demo Content

ΤΕΙ Αθήνας

Demo Content

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Demo Content

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Demo Content

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Demo Content

ΤΕΙ Ηπείρου

Demo Content

ΤΕΙ Θεσσαλίας

Demo Content

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Demo Content

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Demo Content

ΤΕΙ Κρήτης

Demo Content

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Demo Content

ΤΕΙ Πειραιά

Demo Content

ΤΕΙ Πελοποννήσου

Demo Content

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Demo Content

Ανώτατη Σχολή Παιδ/κής και Τεχν/κής Εκπ/σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

Demo Content