Ο χάρτης των Ελληνικών ΑΕΙ

ekpa

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, δημιούργησε τον επισυναπτόμενο χάρτη των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ (ποιες σχολές έχει το κάθε ένα και ποια τμήματα, ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή κάθε τμήματος, ποια είναι τα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και άλλα στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν στις ιστοσελίδες τους και ενδιαφέρουν τους μαθητές).

Στο χάρτη (πίνακα) υπάρχουν όλα τα ΑΕΙ πρώτα τα Πανεπιστήμια και μετά τα ΤΕΙ.

Για κάθε Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υπάρχουν οι σχολές του και για κάθε σχολή τα τμήματά της.

Για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχουν οι ιστοσελίδες τους, ώστε ο μαθητής να έχει άμεση πρόσβαση στο εν λόγω ΑΕΙ ή στη σχολή ή στο τμήμα και να μην χρειάζεται να το αναζητήσει στο διαδίκτυο.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 1. Τμήμα Θεολογίας (1)
 2. Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (1)
 3. Τμήμα Θεολογίας- Μουσουλμανικών Σπουδών (1)
 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)
 2. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (1)
 3. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (1)
 1. Τμήμα Νομικής (1)
 1. Τμήμα Φιλολογίας (1)
 2. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1)
 3. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (1) 
 4. Τμήμα Ψυχολογίας (1)
 5. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 6. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 7. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 8. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 1. Τμήμα Φυσικής (2)
 2. Τμήμα Μαθηματικών (2)
 3. Τμήμα Χημείας (2,3)
 4. Τμήμα Βιολογίας (2,3)
 5. Τμήμα Γεωλογίας (2)
 6. Τμήμα Πληροφορικής (2,5)
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (2)
 2. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2)
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (2)
 4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2)
 5. Τμήμα Χημικών Μηχανικών (2)
 6. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (2)
 7. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2)
 1. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Εκτός  Πανελλαδικών)
 2. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1,2,3,4,5)
 3. Τμήμα Θεάτρου (1,2,3,4,5)
 4. Τμήμα Κινηματογράφου (1,2,3,4,5)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)
 2. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) (4)
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής (3)
 3. Τμήμα Οδοντιατρικής (3) 
 4. Τμήμα Φαρμακευτικής  (3)
 1. Τμήμα Γεωπονίας (2,3)
 2. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2,3)
 1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) (1,2,3,4,5)
 2. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) (1,2,3,4,5)

 

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεωπ/νικο Παν/μιο)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (2)
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2)
 3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (2)
 4. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2)
 5. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (2,5)
 1. Τμήμα Νομικής (1)
 1. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (κατεύθυνση α. Κοινωνικής Διοίκησης και β. Πολιτικής Επιστήμης γ.Κοινωνικής Εργασίας) (1)
 2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)
 1. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (1)
 2. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (1)
 3. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (1)
 1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2,3)
 2. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (2,3)
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)
 2. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΜΒΓ) (2,3)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)
 2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (4)
 1. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1,2,3,4,5)
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 1. Τμήμα Θεολογίας (1)
 2. Τμήμα Κοινωνικής θεολογίας (1)
 1. Τμήμα Νομικής (1)
 1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (1)
 2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)
 3. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (1)
 4. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (1)
 1. Τμήμα Φιλολογίας (1) 
 2. Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1)
 3. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1)
 4. Τμήμα Ψυχολογίας (1)
 5. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 6. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) 
 7. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 8. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 9. Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)
 10. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1,2,3,4,5)
 11. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (1,4)
 12. Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών-            Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)

 

 1. Τμήμα Φυσικής (2)
 2. Τμήμα Χημείας (2,3)
 3. Τμήμα Μαθηματικών (2)
 4. Τμήμα Βιολογίας (2,3)
 5. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (2)
 6. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2,5)
 7. Τμήμα  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (1,2,3,4,5)
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)
 2. Τμήμα Οδοντιατρικής (3)
 3. Τμήμα Φαρμακευτικής (3)
 4. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)
 2. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (4)
 1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (1,2,3,4,5)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 1. Τμήμα Περιβάλλοντος (2,3)
 2. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (2,3)
 3. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) (3)
 1. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (1)
 2. Τμήμα Κοινωνιολογίας (1)
 3. Τμήμα Γεωγραφίας (2)
 4. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (1,5)
 1. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) (2)
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (2)
 3. Τμήμα Μαθηματικών (Καρλόβασι) ( 1. Κατεύθυνση Μαθηματικών  Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών) (2)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (5)
 2. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (5)
 3. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (2,5)
 4. Οικονομικής  και Διοίκησης Τουρισμού (5)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)
 2. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού (4)
 3. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (1)

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (4)
 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (4)
 4. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1)
 5. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)
 1. Τμήμα Ιατρικής(Λάρισα) (3)
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) (3)
 3. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) (2,3)
 1. Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (2,3)
 2. Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (2,3)
 1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (2)
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (2)
 3. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  (2)
 4. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2)
 5. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (2)
 1. Τμήμα Πληροφορικής και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (2,3)
 2. Τμήμα Πληροφορικής (2,5)

           1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1,2,3,4,5)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πάτρας
 1. Τμήμα Φυσικής (2)
 2. Τμήμα Μαθηματικών (2)
 3. Τμήμα Χημείας  (2,3)
 4. Τμήμα Βιολογίας (2,3)
 5. Τμήμα Γεωλογίας (2)
 6. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (2)
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)
 2. Τμήμα Φαρμακευτικής (3)
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (2)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (2)
 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2)
 4. Τμήμα Χημικών Μηχανικών (2)
 5. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (2)
 6. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2)
 7. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) (2,3)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)
 2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (4)
 3. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (1,4)
 4. Τμήμα Φιλοσοφίας (1)
 5. Τμήμα Φιλολογίας (1)
 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (5) 
 3. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) (1,5)
 4. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) (5)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
 1. Τμήμα Γραφιστικής (2,5)
 2. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (2,5)
 3. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2)
 4. Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (1,2,5)
 1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (1)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και  Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας β) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)
 3. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (5) 
 1. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας (3)
 2. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατευθύνσεις α) Δημόσιας Υγείας β) Κοινοτικής Υγείας (3) 
 3. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (3)
 4. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1)
 5. Τμήμα Μαιευτικής (3)
 6. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
 7. Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας (3)
 8. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας (3) 
 9. Τμήμα  Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (3)
 10. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (3)
 11. Τμήμα Εργοθεραπείας (3)
 12. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (4)
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)
 2. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών  (2,3)
 1. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (2)
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (2,5)
 3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις  α) Μηχανικοί  Τοπογραφίας  και Γεωπληροφορικής  Τ.Ε. β) Πολιτικοί  Μηχανικοί Τ.Ε  με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. β) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. (2)
 4. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (2)
 5. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (2,5)
 6. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.  (2,3)
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 1. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2)
 2. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (2,3)
 1. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)
 2. Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατευθύνσεις: α) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. β) Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. (2)
 3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (2,5)
 4. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) (2)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκησης Επιχειρήσεων β) Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Μάρκετινγκ (5)
 2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)

 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) (2,3,5) 
 2. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωϊκής Παραγωγής γ) Αγροτικής Οικονομίας (2,3)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας γ) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ γ)  Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (5)
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) (5)
 4. Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Μουσειολογία γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων (5)
 5. Τμήμα Λογιστικής (Πάτρα) *
 6. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) (5) 
 1. Τμήμα Λογοθεραπείας (Πάτρα) (3)
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (Πάτρα) (3)
 3. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) (3)
 4. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) (3)
 5. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) (1)
         
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) (2)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) (2)
 3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. β) Μηχανικοί Μορφολογίας  και Αναστήλωσης Τ.Ε. (2) 
 4. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ναύπακτο) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.   β) Μηχανικοί Η/Υ  Τ.Ε.  γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε. (2,5)
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων β) Διοίκησης Επιχειρήσεων (5)
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) (5)
 4. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) (5)
 1. Τμήμα Μαιευτικής (3)
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωϊκής Παραγωγής   γ) Αγροτικής Οικονομίας δ) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (2,3)
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατευθύνσεις: α) Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. β) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με  κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. β) Μηχανολόγων Μηχανικών  Παραγωγής Τ.Ε. (2)
 3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. με  κατευθύνσεις: α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. (2)
 4. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά) (1,5)
 5. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε (Καστοριά). (2,5)
ΤΕΙ Ηπείρου
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:  α)  Διοίκησης Επιχειρήσεων β) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία. (5)
 2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) (5)
 1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (2,5)
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωικής Παραγωγής γ) Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2,3)
 1. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (4)
 2. Τμήμα Λογοθεραπείας (3)
 3. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
 1. Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (1,2,3,4,5)
ΤΕΙ Θεσσαλίας
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. (2)
 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε (Τρίκαλα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. (2)
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)
 4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)
 5. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (2,5)
 6. Τμήμα Σχεδιασμού και τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα) (2,5)
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωϊκής Παραγωγής   γ.) Αγροτικής Οικονομίας δ) Μηχανικοί Βιοσυστημάτων (Λάρισα) (2,3)
 2. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)
 3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (3)
 4. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2)
 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Μάρκετινγκ  β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (5)
 1. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (3)
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (1)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α) κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)
 1. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (4)
 2. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας (3)
 3. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων  (3)
 4. Τμήμα Μαιευτικής (3)
 5. Τμήμα Νοσηλευτικής (3) 
 6. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (3)
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α)  Φυτικής Παραγωγής, β) κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, γ) κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (2,3)
 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (3)
 3. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (2)
 2. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (2,5)
 3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (2,5)
 4. Τμήμα Μηχανολόγων  Οχημάτων ΤΕ (2)
 5. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ, β) Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ) (2)
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΤΕΙ Κρήτης
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων  β) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  γ) Μάρκετινγκ (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) με κατευθύνσεις : α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας  β) Διοίκηση Επιχειρήσεων (5)
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (5)
 4. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης *
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου : α) Φυτικής Παραγωγής β) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  γ) Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (2,3)
 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (3)
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΤΕ. (2) 
 2. Τμήμα Μηχανικών ΠληροφορικήςΤΕ (2,5)
 3. Τμήμα Μηχανολόγων ΜηχανικώνΤΕ (2)
 4. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕ *
 1. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1)
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (2,5)
 2. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (2)
 3. Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ (Ρέθυμνο) (2)
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Πελοποννήσου
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Ανώτατη Σχολή Παιδ/κής και Τεχν/κής Εκπ/σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)