Ο χάρτης των Ελληνικών ΑΕΙ

ekpa

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, δημιούργησε τον επισυναπτόμενο χάρτη των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ (ποιες σχολές έχει το κάθε ένα και ποια τμήματα, ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή κάθε τμήματος, ποια είναι τα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και άλλα στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν στις ιστοσελίδες τους και ενδιαφέρουν τους μαθητές).

Στο χάρτη (πίνακα) υπάρχουν όλα τα ΑΕΙ πρώτα τα Πανεπιστήμια και μετά τα ΤΕΙ.

Για κάθε Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υπάρχουν οι σχολές του και για κάθε σχολή τα τμήματά της.

Για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχουν οι ιστοσελίδες τους, ώστε ο μαθητής να έχει άμεση πρόσβαση στο εν λόγω ΑΕΙ ή στη σχολή ή στο τμήμα και να μην χρειάζεται να το αναζητήσει στο διαδίκτυο.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεωπ/νικο Παν/μιο)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Ηπείρου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Πελοποννήσου
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Ανώτατη Σχολή Παιδ/κής και Τεχν/κής Εκπ/σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)