Τμήματα ΑΕΙ με σπουδές Πληροφορικής

computerscience

Σχεδόν όλα τα τμήματα Πληροφορικής ανήκουν στο 2ο  Ε.Π., και κάποια βρίσκονται και  στο 5ο Ε.Π.. Προς διευκόλυνση των μαθητών και για να διαπιστώσουν αυτές τις διαφορές έχει δημιουργηθεί ο πιο κάτω πίνακας.

 Τμήματα ΑΕΙ με σπουδές Πληροφορικής

Επίσης όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες για τα άνω τμήματα χρήσιμη είναι και η ιστοσελίδα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας:

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής, Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2003-2015