Χάρτης των Ελληνικών ΑΕΙ με οδηγούς και προγράμματα σπουδών

mezun

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, δημιούργησε τον επισυναπτόμενο χάρτη των Ελληνικών ΑΕΙ με οδηγούς ή προγράμματα σπουδών.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

(τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2017)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΘ)
 • Θεολογική Σχολή
 1. Τμήμα Θεολογίας (1)*
 2. Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (1)*
 3. Τμήμα Θεολογίας- Μουσουλμανικών Σπουδών(1)*

 

 • Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)*
 2. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (1)*
 3. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (1)*
 • Νομική Σχολή
 1. Τμήμα Νομικής (1)*
 • Φιλοσοφικής Σχολή
 1. Τμήμα Φιλολογίας (1)*
 2. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1)*
 3. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (1)*
 4. Τμήμα Ψυχολογίας (1)*
 5. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 6. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 7. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 8. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 • Σχολή Θετικών Επιστημών
 1. Τμήμα Φυσικής (2)*
 2. Τμήμα Μαθηματικών (2)*
 3. Τμήμα Χημείας (2,3)*
 4. Τμήμα Βιολογίας (2,3)*
 5. Τμήμα Γεωλογίας (2)*
 6. Τμήμα Πληροφορικής (2,5)*
 • Πολυτεχνική Σχολή
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (2)*
 2. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2)*
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (2)*
 4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2)*
 5. Τμήμα Χημικών Μηχανικών (2)*
 6. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (2)*
 7. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2)*
 • Σχολή Καλών Τεχνών
 1. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΕκτόςΠανελλαδικών)
 2. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1,2,3,4,5)*
 3. Τμήμα Θεάτρου (1,2,3,4,5)*
 4. Τμήμα Κινηματογράφου (1,2,3,4,5)*
 • Παιδαγωγική Σχολή
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)*
 2. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΤΕΠΑΕ) (4)*
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)*
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής (3)*
 3. Τμήμα Οδοντιατρικής (3)*
 4. Τμήμα Φαρμακευτικής  (3)*
 • Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 1. Τμήμα Γεωπονίας (2,3)*
 2. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2,3)*
 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) (1,2,3,4,5)*
 2. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)(1,2,3,4,5)*

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεωπ/νικο Παν/μιο)
Οδηγοί Σπουδών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
 1. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών(2,3)*
 2. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής(2,3)*
 3. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής(2,3)*

 

 • Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
 1. Τμήμα Βιοτεχνολογίας(2,3)*
 2. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου(2,3)*
 3. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης(2,3)*
Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Προγράμματα σπουδών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)
 • Πολυτεχνική Σχολή (Ξάνθη)
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών(2)*
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών(2)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος(2)*
 4. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών(2)*
 5. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης(2,5)*
 • Νομική Σχολή (Κομοτηνή)
 1. Τμήμα Νομικής(1)*
 • Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)
 1. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (κατεύθυνση α. Κοινωνικής Διοίκησης β. Πολιτικής Επιστήμης γ .Κοινωνικής Εργασίας) (1)*
 2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών(5)*
 • Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κομοτηνή)
 1. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας(1)*
 2. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών(1)*
 3. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας(1)*
 • Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας (Ορεστιάδα)
 1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης(2,3)*
 2. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων(2,3)*
 • Σχολή Επιστημών Υγείας (Αλεξανδρούπολη)
 1. Τμήμα Ιατρικής(3)*
 2. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής(ΜΒΓ) (2,3)*
 • Σχολή Επιστημών Αγωγής (Αλεξανδρούπολη)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης(4)*
 2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία(4)*
 • Σχολή   Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Κομοτηνή) 
 1. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(1,2,3,4,5)*
*Επιστημονικό Πεδίο από το οποίο μπορεί να δηλωθεί μέσω πανελλαδικών  το Τμήμα


Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Προγράμματα Σπουδών ΕΚΠΑ

 • Θεολογική Σχολή
 1. Τμήμα Θεολογίας (1)*
 2. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (1)*

 

 • ΝομικήΣχολή
 1. Τμήμα Νομικής (1)*

 

 • Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (1)*
 2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)*
 3. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (1)*
 4. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (1)*

 

 • Φιλοσοφική Σχολή
 1. Τμήμα Φιλολογίας (1) *
 2. Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1)*
 3. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1)*
 4. Τμήμα Ψυχολογίας (1)*
 5. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 6. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) *
 7. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 8. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 9. Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)*
 10. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1,2,3,4,5)*
 11. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (1,4)*
 12. Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (1)*

 

        Σχολή Θετικών Επιστημών

 1. Τμήμα Φυσικής (2)*
 2. Τμήμα Χημείας (2,3)*
 3. Τμήμα Μαθηματικών (2)*
 4. Τμήμα Βιολογίας (2,3)*
 5. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (2)*
 6. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2,5)*
 7. Τμήμα  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης(1,2,3,4,5)*

 

 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)*
 2. Τμήμα Οδοντιατρικής (3)*
 3. Τμήμα Φαρμακευτικής (3)*
 4. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*

 

 • Σχολή Επιστημών της Αγωγής
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)*
 2. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (4)*

 

 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (1,2,3,4,5)*

 

*Επιστημονικό Πεδίο από το οποίο μπορεί να δηλωθεί μέσω πανελλαδικών  το Τμήμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας  (Κέρκυρα)
 1. Τμήμα Ιστορίας (1)*
 2. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και  Διερμηνείας (1)*
 • Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής(Κέρκυρα)*
 1. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (1)*
 2. Τμήμα Πληροφορικής (2,5)*
 • Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών(Κέρκυρα)
 1. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (1,2,3,4,5)*
 2. Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1,2,3,4,5)*
Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)
 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών
 1. Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (5)*
 2. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (5)*
 • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 1. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (5)*
 2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (5)*
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)*
 4. Τμήμα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και Επικοινωνίας (5)*
 • Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
 1. Τμήμα Πληροφορικής (2,5)*
 2. Τμήμα Στατιστικής (2,5)*
Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σχολή Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)
 1. Τμήμα Περιβάλλοντος (2,3)*
 2. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (2,3)*
 3. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) (3)*
 • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Μυτιλήνη)
 1. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (1)*
 2. Τμήμα Κοινωνιολογίας (1)*
 3. Τμήμα Γεωγραφίας (2)*
 4. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (1,5)*
 • Σχολή Θετικών Επιστημών (Σάμος)
 1. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) (2)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (2)*
 3. Τμήμα Μαθηματικών (Καρλόβασι) ( 1.Κατεύθυνση Μαθηματικών  Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών) (2)*
 • Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (Χίος)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (5)*
 2. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (5)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (2,5)*
 4. Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (5)
 • Σχολή Ανθρωπιστικών  Επιστημών (Ρόδος)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)*
 2. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού (4)*
 3. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (1)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)*
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης(4)*
 3. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής(4)*
 4. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας(1)*
 5. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών(5)*
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 1. Τμήμα Ιατρικής(Λάρισα) (3)*
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) (3)*
 3. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) (2,3)*
 • Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος)
 1. Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος(2,3)*
 2. Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος(2,3)*
 • Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)
 1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών(2)*
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ(2)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης(2)*
 4. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών(2)*
 5. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών(2)*
 • Σχολή Θετικών Επιστημών (Λαμία)
 1. Τμήμα Πληροφορικής και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική(2,3)*
 2. Τμήμα Πληροφορικής(2,5)*
 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
 1. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(1,2,3,4,5)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Φιλοσοφικής Σχολή
 1. Τμήμα Φιλολογίας(1)*
 2. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας(1)*
 3. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας(1)*
 • Σχολή Θετικών Επιστημών
 1. Τμήμα Μαθηματικών(2)*
 2. Τμήμα Φυσικής(2)*
 3. Τμήμα Χημείας(2,3)*
 4. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής(2)*
 5. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών(2)*
 • Σχολή Επιστημών Αγωγής
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης(4)*
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών(4)*
 • Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών(5)*
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 1. Τμήμα Ιατρικής(3)*
 2. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών(2,3)*
 • Σχολή Καλών Τεχνών
 1. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστήμης της Τέχνης με κατευθύνσεις α) Εικαστικών και β) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης(Εκτός Πανελλαδικών)*
 • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 1. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών(2)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Φιλοσοφική Σχολή (Ρέθυμνο)
 1. Τμήμα Φιλολογίας (1)
 2. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1)
 3. Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (1)
 • Σχολή Επιστημών Αγωγής (Ρέθυμνο)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (4)
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)
 • Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Ηράκλειο)
 1. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (2)
 2. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (2,5)
 3. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με  Κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών β) Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) (2)
 4. Τμήμα Φυσικής (2)
 5. Τμήμα Χημείας (2,3)
 6. Τμήμα Βιολογίας (2,3)
 • Σχολή Επιστημών Υγείας(Ηράκλειο)
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)
 • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Ρέθυμνο)
 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)
 2. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (1)
 3. Τμήμα Κοινωνιολογίας (1)
 4. Τμήμα Ψυχολογίας (1)
 Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Παιδαγωγική Σχολή(Φλώρινα)
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης(4)*
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών(4)*
 • Πολυτεχνική Σχολή(Κοζάνη)
 1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών(2)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(2,5)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος(2)*
 • Σχολή Καλών Τεχνών (Φλώρινα)
 1. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Εκτός Πανελλαδικών)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ογηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)*
 2. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (1,5)*
 • Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 1. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (5)*
 2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)*
 • Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
 1. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατευθύνσεις α) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και β) Διοίκησης Τεχνολογίας (2,5) *
 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
 1. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (5)*
 2. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (1,4)*
 3. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (1,2,3,4,5)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Πάτρας
 • Σχολή Θετικών Επιστημών
 1. Τμήμα Φυσικής (2)*
 2. Τμήμα Μαθηματικών (2)*
 3. Τμήμα Χημείας  (2,3)*
 4. Τμήμα Βιολογίας (2,3)*
 5. Τμήμα Γεωλογίας(2)*
 6. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (2)*
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
 1. Τμήμα Ιατρικής (3)*
 2. Τμήμα Φαρμακευτικής (3)*
 • Πολυτεχνική Σχολή
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (2)*
 2. Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (2)*
 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2)*
 4. Τμήμα Χημικών Μηχανικών (2)*
 5. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (2)*
 6. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2)*
 7. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) (2,3)*
 • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4)*
 2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (4)*
 3. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (1,4)*
 4. Τμήμα Φιλοσοφίας (1)*
 5. Τμήμα Φιλολογίας (1)*
 • Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (5)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων(5) *
 3. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) (1,5)*
 4. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) (5)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)
 • Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
 1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (5)*
 2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (5)*
 3. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (1,5)*
 4. Τμήμα Τουριστικών Σπουδών (5)
 • Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
 1. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (5)*
 2. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (2,5)*
 • Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
 1. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (5)*
 2. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (2,5)*
 • Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 1. Τμήμα Πληροφορικής (2,5)*
 2. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (5)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής
 1. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) (2,5)*
 2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) (5)*
 • Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
 1. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) (5)*
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (Σπάρτη) (3)*
 • Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 1. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) (1,4)*
 2. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) (1)*
 • Σχολή Καλών Τεχνών
 1. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) (1,4)*
 • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικών Σπουδών
 1. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) (1)*
 2. Τμήμα Φιλολογίας (Καλαμάτα) (1)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  Παντείου Πανεπιστημίου 
 • Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
 1. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (1,5)*
 2. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (5)*
 • Σχολή Πολιτικών Επιστημών
 1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (1)*
 2. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (1)*
 • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας
 1. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1)*
 2. Τμήμα Κοινωνιολογίας (1) *
 3. Τμήμα Ψυχολογίας (1)*
 • Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
 1. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (1,5)*
 2. Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (1)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
 • Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών
 1. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (5)*
 2. Τμήμα Γεωγραφίας (2)*
 • Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής
 1. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (3)*
 • Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας
 1. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (2,5)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Αθήνας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας
 • Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
 1. Τμήμα Γραφιστικής (2,5)*
 2. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (2,5)*
 3. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2)*
 4. Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (1,2,5)*
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
 1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (1)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις α)Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και  Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας β) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)*
 3. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (5) 
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 1. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας (3)*
 2. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατευθύνσεις α)Δημόσιας Υγείας β) Κοινοτικής Υγείας (3)* 
 3. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (3)*
 4. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1)*
 5. Τμήμα Μαιευτικής (3)*
 6. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*
 7. Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας (3)*
 8. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας (3) *
 9. Τμήμα  Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (3)*
 10. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (3)*
 11. Τμήμα Εργοθεραπείας (3)*
 12. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (4)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)*
 2. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών  (2,3)*
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 1. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (2)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (2,5)*
 3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις  α)Μηχανικοί  Τοπογραφίας  και Γεωπληροφορικής  Τ.Ε. β) Πολιτικοί  Μηχανικοί Τ.Ε  με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. β) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. (2)*
 4. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (2)*
 5. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (2,5)*
 6. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.  (2,3)*

 

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Δράμα)
 1. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2)*
 2. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (2,3)*
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Διδυμότειχο)
 1. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Καβάλα)
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε(2)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατευθύνσεις: α) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.β) Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. (2)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.(2,5)*
 4. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) (2)
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Καβάλα)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκησης Επιχειρήσεων β) Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Μάρκετινγκ (5)*
 2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)*

 

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Μεσολόγγι)
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας –Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) (2,3,5) *
 2. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωϊκής Παραγωγής γ) Αγροτικής Οικονομίας (2,3)*
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Μεσολόγγι)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας γ) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (5)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ γ)  Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων(5)*
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) (5)*
 4. Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Μουσειολογία γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων(5)*
 5. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) (5)
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας:
 1. Τμήμα Λογοθεραπείας (Πάτρα) (3)*
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (Πάτρα)(3)*
 3. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) (3)*
 4. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) (1)
 5. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) (3)
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) (2)*
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) (2)*
 3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. β) Μηχανικοί Μορφολογίας  και Αναστήλωσης Τ.Ε. (2)*
 4. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Ναύπακτο) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.   β) Μηχανικοί Η/Υ  Τ.Ε.  γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.(2,5)*

 

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμ
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Δυτικής  Μακεδονίας
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Γρεβενά)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α)Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων β) Διοίκησης Επιχειρήσεων (5)*
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής(Κοζάνη) (5)*
 4. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) (5)
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πτολεμαΐδα)
 1. Τμήμα Μαιευτικής(3)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα)
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωϊκής Παραγωγής   γ) Αγροτικής Οικονομίας δ) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων(2,3)*
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Κοζάνη)
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.(2)*
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατευθύνσεις: α) Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. β) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με  κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. β) Μηχανολόγων Μηχανικών  Παραγωγής Τ.Ε.(2)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. με  κατευθύνσεις: α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.(2)*
 4. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά)(1,5)*
 5. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε (Καστοριά).(2,5)*

 

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Ηπείρου
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Ηπείρου
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Ηγουμενίτσα)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) με κατευθύνσεις: α)Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:  1)  Διοίκησης Επιχειρήσεων 2) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία. (5)*
 2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) (5)*
 1. Τμήμα Μηχανικών ΠληροφορικήςΤΕ (2,5)*
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωικής Παραγωγής γ) Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2,3)*
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Ιωάννινα)
 1. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (4)*
 2. Τμήμα Λογοθεραπείας (3)*
 3. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων(Άρτα)
 1. Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (1,2,3,4,5)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Λάρισα)
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. (2)*
 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε (Τρίκαλα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. (2)*
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)*
 4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)*
 5. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (2,5)*
 6. Τμήμα Σχεδιασμού και τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα) (2,5)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) 
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωϊκής Παραγωγής   γ.) Αγροτικής Οικονομίας δ) Μηχανικοί Βιοσυστημάτων (Λάρισα)(2,3)*
 2. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)*
 3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (3)*
 4. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2)
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Λάρισα)
 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Μάρκετινγκ  β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (5)*
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 1. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (3)*
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Σχολή Διοίκησης Οικονομίας
 1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης(1)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α)κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου 1) Διοίκηση Επιχειρήσεων 2) Μάρκετινγκ (5)*
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής(5)*
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 1. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής(4)*
 2. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας(3)*
 3. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων(3)*
 4. Τμήμα Μαιευτικής(3)*
 5. Τμήμα Νοσηλευτικής(3) *
 6. Τμήμα Φυσικοθεραπείας(3)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α)  Φυτικής Παραγωγής, β) κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, γ) κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας(2,3)*
 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας(3)*
 3. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων(2,3)*
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ(2)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ(2,5)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ(2,5)*
 4. Τμήμα Μηχανολόγων  ΟχημάτωνΤΕ (2)*
 5. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ, β) Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ)(2)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής  (Αργοστόλι)
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)*
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε με κατευθύνσεις : α)Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. (2,5  )β) Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε. (1,2)*
 2. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) (1,5)*
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Λευκάδα)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:  1) Διοίκησης Επιχειρήσεων     2)  Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων (5)*
 • Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας (Ληξούρι)
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (2,5)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Κρήτης
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Κρήτης
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων  β) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  γ) Μάρκετινγκ (5)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) με κατευθύνσεις : α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας  β) Διοίκηση Επιχειρήσεων (5)*
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (5)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σητεία)
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου : α) Φυτικής Παραγωγής β) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  γ) Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (2,3)*
 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (3)*
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηράκλειο)
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. (2) *
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (2,5)*
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (2)*
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Ηράκλειο)
 1. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1)*
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*
 • Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Χανιά)
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (2,5)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (2)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ (Ρέθυμνο) (2)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σέρρες) (2)
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με κατευθύνσεις α) Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ β) Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με κατευθύνσεις  προχωρημένου εξαμήνου 1) Δομοστατικοί Μηχανικοί 2) Μηχανικοί Υποδομών (2)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (2)
 3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (2,5)
 4. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) (2,5)
 5. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (2,5)
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σέρρες)
 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου  α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)
 3. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) (5)

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Πελοποννήσου
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής TE (Λαμία) (2,5)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών TE (2)
 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE (2)
 4. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE (Λαμία) (2,5)
 5. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού TE (2,5)
 6. Τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία) *
 7. Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών TE (2)
 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων *
 3. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) (5)
 4. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) (5)
 1. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2,3)
 1. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
 2. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (3)
Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα