Χάρτης των Ελληνικών ΑΕΙ με οδηγούς και προγράμματα σπουδών

mezun

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, δημιούργησε τον επισυναπτόμενο χάρτη των Ελληνικών ΑΕΙ με οδηγούς ή προγράμματα σπουδών.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

(τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2017)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεωπ/νικο Παν/μιο)

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Πανεπιστήμιο Πάτρας

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

ΤΕΙ Αθήνας

 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

ΤΕΙ Ηπείρου

 

ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

ΤΕΙ Κρήτης

 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΤΕΙ Πειραιά

 

ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας