Όλες οι αλλαγές στο ΕΠΑΛ

30-09-16

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, οι οποίοι στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να επιλέξουν τύπο σχολείου για να συνεχίσουν τις σπουδές (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), παρουσιάζει το ΕΠΑΛ όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις πρόσφατες αλλαγές.

Το άρθρο είναι χρήσιμο όμως και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ διότι μέσα από την παρουσίαση θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επαγγελματική εκπαίδευση.