Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 ανά Τομέα (περιλαμβάνει και Πανεπιστημιακά Τμήματα)

_1722747_16

Στο  (ΦΕΚ 545/Β/22-02-2017) το Υπουργείο Παιδείας καθόρισε τα τμήματα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορεί ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ ανά τομέα,  να δηλώσει στο μηχανογραφικό 2017.

το ΚΕΣΥΠ Ηλείας, ομαδοποίηση τα τμήματα αυτά και τα παρουσιάζει  ενιαία, ώστε ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ να έχει άμεση εικόνα  των  τμημάτων των ΑΕΙ που μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό 2017.

Το άρθρο όμως είναι χρήσιμο και για κάθε μαθητή που σκέφτεται να επιλέξει το ΕΠΑΛ αφού άμεσα μπορεί να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα των ΑΕΙ που μετέχουν στο μηχανογραφικό 2017.

Τονίζουμε ότι το μηχανογραφικό αφορά τομείς ΕΠΑΛ της τωρινής Γ΄τάξης. Το επόμενο σχολικό έτος οι τομείς αλλάζουν και γίνονται εννέα.  Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή του νέου ΕΠΑΛ (αφορά τις φετινές Α΄και Β΄ τάξεις και από του χρόνου και την Γ΄τάξη) στο   (power point) που είχαμε ανεβάσει στην ιστοσελίδα στις 13/01/2017.

             Το μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 ανά ειδικότητα: