Μηχανογραφικό 2017 με βάσεις 2016 ΓΕΛ ανά Ε.Π.

12-5-2011-???????-???????????? ????????? 2011 ??? ??? ???????? ?? ??? ??? ??? .(EUROKINISSI-??????? ????????)

Λαμβάνοντες υπόψιν την Φ.253/139500/Α5/2016(ΦΕΚ2744Β΄)/31-08-2016) Υπουργική Απόφαση,  το ΦΕΚ 524/Β/21-02-2017 το μηχανογραφικό 2017 με βάσεις 2016 διαμορφώνεται ως εξής:

 

Σχολές 1ου ΕΠ- βάσεις 2016

Σχολές 2ου ΕΠ- βάσεις 2016

Σχολές 3ου ΕΠ- Βάσεις 2016

Σχολές 4ου ΕΠ-Βάσεις 2016

Σχολές 5ου ΕΠ -βάσεις 2016