Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας

tei-athens

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, θα δημοσιεύει  οδηγούς ή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας
 • Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
 1. Τμήμα Γραφιστικής (2,5)*
 2. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (2,5)*
 3. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2)*
 4. Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (1,2,5)*
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
 1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (1)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις α)Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και  Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας β) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)*
 3. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (5) 
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 1. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας (3)*
 2. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατευθύνσεις α)Δημόσιας Υγείας β) Κοινοτικής Υγείας (3)* 
 3. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (3)*
 4. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (1)*
 5. Τμήμα Μαιευτικής (3)*
 6. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*
 7. Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας (3)*
 8. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας (3) *
 9. Τμήμα  Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (3)*
 10. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (3)*
 11. Τμήμα Εργοθεραπείας (3)*
 12. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (4)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)*
 2. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών  (2,3)*
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 1. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (2)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (2,5)*
 3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις  α)Μηχανικοί  Τοπογραφίας  και Γεωπληροφορικής  Τ.Ε. β) Πολιτικοί  Μηχανικοί Τ.Ε  με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. β) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. (2)*
 4. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (2)*
 5. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (2,5)*
 6. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε.  (2,3)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα