Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ-Κεντρικης-Μακεδονίας-Σέρρες

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, θα δημοσιεύει  οδηγούς ή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σέρρες) (2)
  1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με κατευθύνσεις α) Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ β) Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με κατευθύνσεις  προχωρημένου εξαμήνου 1) Δομοστατικοί Μηχανικοί 2) Μηχανικοί Υποδομών (2)
  2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (2)
  3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (2,5)
  4. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) (2,5)
  5. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (2,5)
  • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σέρρες)
  1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)
  2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου  α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ (5)
  3. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) (5)

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα