Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

tei_thessalonikis

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, θα δημοσιεύει  οδηγούς ή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Σχολή Διοίκησης Οικονομίας
 1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης(1)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α)κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου 1) Διοίκηση Επιχειρήσεων 2) Μάρκετινγκ (5)*
 3. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής(5)*
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 1. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής(4)*
 2. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας(3)*
 3. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων(3)*
 4. Τμήμα Μαιευτικής(3)*
 5. Τμήμα Νοσηλευτικής(3) *
 6. Τμήμα Φυσικοθεραπείας(3)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α)  Φυτικής Παραγωγής, β) κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, γ) κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας(2,3)*
 2. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας(3)*
 3. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων(2,3)*
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ(2)*
 2. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ(2,5)*
 3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ(2,5)*
 4. Τμήμα Μηχανολόγων  ΟχημάτωνΤΕ (2)*
 5. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ, β) Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ)(2)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα