Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Πειραιά

TEI peiraia

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, θα δημοσιεύει  οδηγούς ή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

  1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκησης Επιχειρήσεων β.) Μάρκετινγκ  (5)
  2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (5)
  1. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ (2,5)
  2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (2)
  3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατεύθυνση με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί (2)
  4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (2)
  5. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ. (2,5)
  6. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (2,5)
  7. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργικών Μηχανικών ΤΕ (2,5)
Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα