Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

tei stereas ell;adas_5

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, θα δημοσιεύει  οδηγούς ή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

        Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

 1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής TE (Λαμία) (2,5)
 2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών TE (2)
 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE (2)
 4. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE (Λαμία) (2,5)
 5. Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού TE (2,5)
 6. Τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία) *
 7. Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών TE (2)
 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων *
 3. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) (5)
 4. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) (5)
 1. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2,3)
 1. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)
 2. Τμήμα Φυσικοθεραπείας (3)
Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα