Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Πελοποννήσου

_tei pelopon;hsoyi

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, θα δημοσιεύει  οδηγούς ή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Πελοποννήσου
  1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας β) Τοπική Αυτοδιοίκηση (5)
  2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)
  1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (2,5)
  1. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)
  2. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων μα κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής και β) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (2,3)
Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα