Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017-2018

OAED image_6
Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2017-2018 αρχίζουν τη Δευτέρα 12/06/2016.

Από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα εισαχθούν στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 6.460 µαθητές και µαθήτριες προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 31 ειδικότητες µε ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

H Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο Σχολείο µε την εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόµενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι µαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγµατοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου Τοµέα σε θέσεις συναφείς µε την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευµα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα στο σχολείο. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και οι µαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον. Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ παρέχονται:

  1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια
  2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήµατα
  3. Έµπειρο και άρτια καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και έκτακτο.
  4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕ∆ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µαθητών
  5. Σπουδαστική άδεια µέχρι 30 ηµέρες µε αποδοχές
  6. Επίδοµα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
  7. Αναβολή Στράτευσης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης
  8. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελµατικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 12-6-2017 έως 31-8-2017 στις Γραµµατείες των Επαγγελµατικών Σχολών του ΟΑΕ∆ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η επιλογή των µαθητών γίνεται µε το βαθµό Τίτλου Σπουδών και µε κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία: