Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

images

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης

 Σε προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. στην οποία δηλώνουν Τάξη, Τομέα ή Ειδικότητα και έως τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης έχουν όσοι αναφέρονται στα άρθρα 7, 14, 15 και 17 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά.

Η συνέχεια στο  ΦΕΚ