Καθορισμός ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

images

Καθορισμός των ειδικοτήτων Γ” τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2017-18 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α” 83) ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Το  ΦΕΚ