Ειδικότητες Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της Ηλείας

EPAL-1440x564_c

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι ειδικότητες Γ” τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). Δείτε στο παρακάτω έγγραφο της ειδικότητες για τα ΕΠΑ.Λ. της Ηλείας.

Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ.