Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων αποφοίτων ΕΠΑΛ

04-05-17epal_0

Με την ΚΥΑ Φ.151/43612/Α5 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (ΦΕΚ 983/Β΄/20-03-2018) που αφορά την πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ, στις στρατιωτικές σχολές κ.λπ., ορίστηκαν διαφορετικά οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για τις σχολές που ανήκουν σε κοινή ομάδα (σχολές δηλ. στις οποίες έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ από όλους τους τομείς) από συντελεστές που ισχύουν για τις σχολές που έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι του κάθε τομέα χωριστά.

Η αλλαγή όμως αυτή θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά (2018-19), όπως φαίνεται και από την απόφαση του Υπουργείου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ