Ταυτότητα

Ο ρόλος των ΚΕ.ΣΥ.Π

– Ο συντονισμός της εφαρμογής του ΣΕΠ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σε συνεχή επικοινωνία των Συμβούλων ΣΕΠ με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους καθηγητές ΣΕΠ, ΓΡΑ.ΣΕΠ., ΓΡΑ.ΣΥ (η λειτουργία τους έχει ανασταλεί).

– Η συμβουλευτική στήριξη των επισκεπτών των Κέντρων σε θέματα επιλογής σπουδών ή επαγγελματικών επιλογών, μέσω συμβουλευτικών συνεντεύξεων.

– Η ενημέρωση των επισκεπτών σε έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες, πάνω σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, μέσω άριστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ώστε να πάρουν ρεαλιστικές αποφάσεις για το μέλλον τους.

– Η επικοινωνία , συνεργασία με εκπροσώπους τοπικών φορέων για συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και διευκόλυνση των επισκέψεων μαθητών σε χώρους εργασίας.

– Η συζήτηση – συνεργασία με γονείς και κηδεμόνες για συστηματικότερη βοήθεια προς τους μαθητές.

– Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των Δντων των Δνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, των καθηγητών και γενικά της κοινής γνώμης σε θέματα ΣΕΠ, μέσω ειδικών εκδηλώσεων (ομιλίες, ημερίδες κ.λ.π.) που προβλέπονται κατά τη λειτουργία των ΚΕ.ΣΥ.Π.

– Ο συντονισμός και η υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ.Π

– Το ΚΕ.ΣΥ.Π. εξυπηρετεί μαθητές, γονείς, καθηγητές και νέους γενικότερα από 12 – 25 ετών σε θέματα πληροφόρησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

– Μια ακόμη λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι η περιοδική ενημέρωση καθηγητών ΣΕΠ (με ή χωρίς ειδική κατάρτιση), για την αναβάθμιση της εφαρμογής του ΣΕΠ στα σχολεία τους, αλλά και η αξιοποίηση της υποδομής του Κέντρου (επισκέψεις μαθητών στο ΚΕ.ΣΥ.Π.).

– Το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηλείας άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 1998.