Αρχική σελίδα ΚΕΣΥΠ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Αρχική σελίδα
Ταυτότητα
Δραστηριότητες
Εκπαίδευση
Προγράμματα
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
ΓραΣΕΠ - ΓραΣΥ Ν. Ηλείας
Βιβλιοθήκη

Συνδέσεις

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

 

ΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΕΣΥΠ ΗΛΕΙΑΣ

   

1. A . E . IVEY & N . B . GLUCKSTERN , Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες επιρροής, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1995

2. Breakwell Glunis , H συνέντευξη(βιομηχανική οργανωτική ψυχολογία, β' έκδοση), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999

3. Currie S .- Battersby J .- Bowden D .- Webster A .- Whittall R ., Οικονομικές δραστηριότητες και ανάπτυξη, Αθήνα, Χρυσή Πέννα

4. Goleman Daniel , η συναισθηματική νοημοσύνη(ικ έκδοση), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1995

5. Herbert M ., Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας, (στ' έκδοση), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999

6. Josien M ., Βαγιάτης Γ., Γιαννουλέας Μ ., Η επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1995

7. Kahney Hank , λύση προβλημάτων, Ελληνικά Γράμματα, 1997

8. Molnar A .- Lindquist B ., Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο(οικοσυστημική προσέγγιση), (β έκδοση), Ελληνικά Γράμματα, 1999

9. Rifkin J ., Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της. Η δύση του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και το χάραμα της μετά-την-αγορά εποχής, Αθήνα, «Νέα Σύνορα»-Α.Α. Λιβάνη, 1996

10. Satir Virginia , Ανθρώπινη επικοινωνία, Αθήνα, Diodos , 1995

11. Thurow L ., Το μέλλον του καπιταλισμού. Πως οι σύγχρονες οικονομικές δυνάμεις διαμορφώνουν τον κόσμο του αύριο, Αθήνα, «Νέα Σύνορα»-Α.Α. Λιβάνη, 1997

12. Γεώργας Δημήτριος , Κοινωνική Ψυχολογία: στάσεις, αντίληψη του προσώπου, στερεότυπα, επιθετικότητα, δυαδικές σχέσεις και επικοινωνία, Τόμος Α(δ έκδοση), Αθήνα 1995

13. Γεώργας Δημήτριος , Κοινωνική Ψυχολογία: στάσεις, αντίληψη του προσώπου, στερεότυπα, επιθετικότητα, δυαδικές σχέσεις και επικοινωνία, Τόμος Β(δ έκδοση), Αθήνα 1995

14. Γεωργίου Σ., Σχέση σχολείου-οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού(σχολική ψυχολογία Νο 2), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2000

15. Γεωργόπουλος Δ.-Σ., Τσαγκαράκης Μ., Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός στην επιστήμη και τέχνη της ιατρικής(η προσπάθεια ενός αγγειοχειρουργικού τμήματος), Αθήνα, 2000

16. Δημητρόπουλος Ε. -Βρετάκου Β. -Ράπτη Α., Λεξικό όρων συμβουλευτικής προσανατολισμού και επαγγελματικής ψυχολογίας, Αθήνα, Γρηγόρη, 1998

17. Δημητρόπουλος Ε ., Συμβουλευτική - Προσανατολισμός, τ. Α' Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα, Γρηγόρη, 1999

18. Δημητρόπουλος Ε ., Συμβουλευτική - Προσανατολισμός, τ. Β' Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Αθήνα, Γρηγόρη, 1999

19. Ε.Κ.Ε.Π., Εξελίξεις στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην αυγή του 21 ου αιώνα, Αθήνα, 2001

20. Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής, Διεπαγγελματική συμβουλευτική , Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1994

21. ΙΕΚΕΠ, Το φύλο και οι επαγγελματικές επιλογές, εκπαίδευση λειτουργών συμβουλευτικής-προσανατολισμού, Αθήνα, 2000

22. ΙΕΚΕΠ, Το φύλο και οι επαγγελματικές επιλογές, υλικό ευαισθητοποίησης για νέους-νέες, Αθήνα, 2000

23. Κ.Ε.Θ.Ι., Ανάπτυξη δικτύου κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και πιλοτική εφαρμογή, Αθήνα, ΚΕΘΙ, 2000

24. Κ.Ε.Θ.Ι., Ευρωπαϊκός Οδηγός, Γυναίκες σε αναζήτηση απασχόλησης

25. Κ.Ε.Θ.Ι., Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ( οδηγός για την εξωσχολική απασχόληση), Αθήνα, ΚΕΘΙ, 2000

26. Καλαντζή Αζίζι, Α ., Αυτογνωσία. Αυτοανάλυση και αυτοέλεγχος. Ψυχολογική Θεώρηση, (δ' έκδοση), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998

27. Κάντας Α., Χαντζή Α ., Ψυχολογία της εργασίας. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Στοιχεία συμβουλευτικής, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1991

28. Καραλής Θανάσης, Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας(σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη επιλογής, αγορά εργασίας, νομοθετικό πλαίσιο), Αθήνα, Μεταίχμιο, 1999

29. Καραλής Θανάσης , Τεχνικές εύρεσης εργασίας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 1999

30. Κασσωτάκης Μιχ., Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα(γ' έκδοση), Αθήνα, Γρηγόρη, 1999

31. Κατσανέβας Θ., Επαγγέλματα του μέλλοντος. Ποιο επάγγελμα να διαλέξετε για να βρείτε δουλειά, Αθήνα, Παπαζήση, 1998

32. ΚΕΠΕ, Η ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000 , Αθήνα, 1995

33. Κονταράτος Αντώνης , Ξενοφών αρχαίος θεμελιωτής της σύγχρονης διοίκησης,

34. Κουνενάκη- Χατζηνικολάου Ε ., Αναζήτηση απασχόλησης(αγορά εργασίας-επαγγελματικός προσανατολισμός-διαδικασία αναζήτησης, δ' έκδοση), Αθήνα, Προπομπός,2002

35. Κρουσταλάκης Γεώργιος , Διαπαιδαγώγηση(πορεία ζωής), Αθήνα, 1995

36. Λαμαζάκης Μ.-Καραμανλίδου Ι ., Οδηγός του πολίτη(συναλλαγές με το δημόσιο, αστική κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις, εκπαιδευτικά ζητήματα, απόδημος ελληνισμός - παλιννοστούντες), Αθήνα, Μεταίχμιο, 1998

37. Λεοντάρη Α., Αυτοαντίληψη, (β' έκδοση), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998

38. Μαλικιώση-Λοϊζου Μ ., Συμβουλευτική Ψυχολογία (συμβουλευτική ψυχολογία 2 ) δ' έκδοση , Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999

39. Μάνος Κ.- Μάνου Ι.- Μάνου Β., Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση( τόμος Γ), Αθήνα, Ατραπός, 2003

40. Μάραντος Παύλος , Τεχνικές εύρεσης εργασίας, Αθήνα, Πατάκης, 2000

41. Νικολάου-Σμοκοβίτη Λ ., Νέοι Θεσμοί στις εργασιακές σχέσεις. Συμμετοχή και αυτοδιαχείριση, Αθήνα, Παπαζήση, 1987

42. Οδηγός καλών πρακτικών για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,Αθήνα, ΚΕΘΙ, για την Ελληνική έκδοση

43. Πανάγος Ηλίας, Εκπαιδευτικά ιδρύματα και Μάρκετινγκ(το στρατηγικό μάρκετινγκ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών), Αθήνα, Leader Books , 1998

44. Παρασκευόπουλος Ιωάννης , εξελικτική ψυχολογία: η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση, τόμος 3, Αθήνα

45. Παρασκευόπουλος Ιωάννης , εξελικτική ψυχολογία: η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση, τόμος4, Αθήνα

46. Πιστοφίδης Αλέξανδρος, Εναλλακτικός επαγγελματικός προσανατολισμός , Αθήνα, Προπομπός, 2003

47. Πούρκος Μάριος, Ο ρόλος του πλαισίου στην ανθρώπινη επικοινωνία την εκπαίδευση και την κοινωνικό-ηθική μάθηση(οικο-σωματικές-βιωματικές προσεγγίσεις.1), Αθήνα, Gutenberg , 2003

48. ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ., Ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγηση(γνήσιος διάλογος για την παιδεία), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005

49. Σύνθεση , Ο δάσκαλος ως σύμβουλος: το γιατί και το πώς, Αθήνα, άλφα εκδοτική, 2004

50. ΥΠΕΠΘ, Γραφείο πιστοποίησης και πολυμέσων(μελέτη για τη δημιουργία γραφείου πιστοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και εργαστηρίου πολυμέσων) , Αθήνα, 2000

51. ΥΠΕΠΘ, Ενιαίο λύκειο τεχνολογικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια(το νομοθετικό πλαίσιο έκδοση 3 η ), Αθήνα, 1999

52. ΥΠΕΠΘ, Επιθεώρηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων 3 , Αθήνα, 2000

53. ΥΠΕΠΘ, Η μαθητική διαρροή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση , Αθήνα, 2006

54. Χατζηπαντελή Παναγιώτα, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Αθήνα,1999

 

Χρήσιμες συνδέσεις
 


Σχολικό Δίκτυο


Δ.Δ.Ε. Ν. Ηλείας

Επιμέλεια - Σχεδίαση: Αντώνης Μαρίτσας