Οι Στρατιωτικές Σχολές στο μηχανογραφικό 2017

05a9e9db0c2723283a420766093b42df_XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)
  1. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) 4 έτη
  2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) 4 έτη 
  3. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών  Σωμάτων (ΣΣΑΣ) (Στρατολογικό 4 έτη, Ψυχολόγων 4 έτη,Ιατρικό 6 έτη, Οδοντιατρικό 5 έτη, Κτηνιατρικό 5 έτη, Φαρμακευτικό 5 έτη,Οικονομικό 4 έτη, 
  4. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) 4 έτη
  5. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 4 έτη
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)