Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλίας

201505131621085396

Το ΚΕΣΥΠ Ηλείας προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές, πρώτα αυτούς που θα συμπληρώσουν το φετινό Μηχανογραφικό, θα δημοσιεύει  οδηγούς ή προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ.

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα  έχουν ξεκάθαρη γνώμη για τις σχολές που θα επιλέξουν. Είναι χρήσιμο όμως και για τους υπόλοιπους μαθητές  που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ελληνικά ΑΕΙ.

Οδηγοί-Προγράμματα Σπουδών  ΤΕΙ Θεσσαλίας
 • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Λάρισα)
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. (2)*
 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε (Τρίκαλα) με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε. β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. (2)*
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)*
 4. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (2)*
 5. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (2,5)*
 6. Τμήμα Σχεδιασμού και τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα) (2,5)*
 • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) 
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής   β) Ζωϊκής Παραγωγής   γ.) Αγροτικής Οικονομίας δ) Μηχανικοί Βιοσυστημάτων (Λάρισα)(2,3)*
 2. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (2,3)*
 3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (3)*
 4. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2)
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Λάρισα)
 1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (5)*
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Μάρκετινγκ  β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (5)*
 • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 1. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (3)*
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής (3)*

 

Στην παρένθεση το/α Επιστημονικό/α Πεδίο/α από το/α οποίο/α μπορεί να δηλωθεί το Τμήμα